Legal Information

Juridische entiteit : VOXX Cloud Voice NV

Graaf Van Egmontstraat 15, bus 4 te 2800 Mechelen.

BTW: BE  0423 365 507

Tel : 0800-9-8699 or 0800-9-VOXX, E-mail: info@voxxcloud.com

Gebruik website

Door te surfen op deze website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van VOXX Cloud Voice met u als gebruiker van deze website beheert. 

Algemeen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is enkel en alleen bedoeld voor uw informatie en gebruik. Wijzigingen kunnen erin aangebracht worden zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden garanties of waarborgen met betrekking tot de juistheid, tijdloosheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal dat gevonden of aangeboden wordt op deze website voor eender welk doel. U erkent dat dergelijke informatie onjuistheden of fouten kan bevatten en wij weigeren uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten in zoverre dat de wetgeving ons dit toelaat.
  • Het gebruik van informatie en materiaal op deze website gebeurt volledig op uw eigen risico. Wij kunnen hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid opnemen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te vergewissen dat producten, diensten of informatie die te vinden zijn op deze website, al dan niet voldoen aan uw specifieke vereisten.
  • Deze website bevat informatie die ons eigendom is of die aan ons toegekend werd. Dit materiaal bevat, maar is niet beperkt tot, merk- en handelsnamen, het ontwerp, lay-out look, uitzicht en grafische vormgeving. Het is verboden deze te reproduceren op enige andere wijze dan in overeenstemming met de copyrightverklaring die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
  • Alle merken die gereproduceerd worden op deze website, die niet het eigendom zijn van of toegekend aan de operator, worden vermeld op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een schadeclaim en/of aangifte van een misdaad.
  • Op geregelde tijdstippen kunnen op deze website ook links naar andere websites verschijnen. Deze links zijn bedoeld voor uw comfort en kunnen u bijkomende informatie verschaffen. Dit betekent niet dat wij deze websites ondersteunen. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.
  • Uw gebruik van deze website en elke betwisting die voortvloeit uit het gebruik ervan valt onder de bevoegdheid van het Belgisch Recht en kan behandeld worden door de Handelsrechtbank van Antwerpen.

Websitebepalingen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door VOXX Cloud Voice en hoewel wij ons best doen om de informatie zo correct en up to date als mogelijk te houden, kunnen wij geen enkele garantie bieden, uitdrukkelijk of verondersteld, over de volledigheid, de juistheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid of de beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of relevante grafieken die de website bevat voor welke doelstelling dan ook. Het vertrouwen dat u hecht aan de gevonden informatie is dan ook geheel op eigen risico. In geen geval zullen wij aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade, inbegrepen onbeperkte, indirecte of gevolgschade, of verlies of schade ten gevolge van verlies van data of winst voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze website. Via deze website kunt u doorklikken naar andere websites die niet vallen onder het beheer van VOXX Cloud Voice. Wij hebben geen enkele invloed op de aard, de inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het vermelden van links veronderstelt geenszins dat wij de standpunten die aan bod komen aanraden of onderschrijven. Alles wordt in het werk gesteld om de website zonder oponthoud draaiende te houden. Toch is VOXX Cloud Voice niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website ten gevolge van technische problemen die buiten onze macht liggen.

Auteursrecht

Deze website en zijn inhoud zijn het eigendom van VOXX Cloud Voice - © VOXX Cloud Voice 2012. Alle rechten voorbehouden. Elke verdeling of reproductie van een deel van of de volledige inhoud is verboden onder welke vorm dan ook, behalve de volgende:

  • U mag fragmenten afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • U mag de inhoud kopiëren ten gunste van derden, voor hun persoonlijk gebruik, maar enkel als u de website vermeld als de bron van het aangeleverde materiaal.

Tenzij na onze uitdrukkelijke geschreven toestemming, mag u de inhoud niet verspreiden of commercieel uitbaten. U mag de informatie ook niet bewaren op of verplaatsen naar een andere website of een andere vorm van elektronisch bewaarsysteem.

Inhoud aansprakelijkheid

VOXX Cloud Voice ondersteunt, noch bevestigt, vertegenwoordigt of garandeert de volledigheid, de waarheidsgetrouwheid, de juistheid of de betrouwbaarheid van de inhoud. In geen enkele omstandigheid zal VOXX Cloud Voice aansprakelijk zijn voor eender welke inhoud, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten of onvolkomenheden in de inhoud, of enige vorm van verlies of schade ten gevolge van het gebruik van inhoud die gepost, ge-e-maild, doorgestuurd of op een andere wijze beschikbaar gesteld werd via de website of elders verspreid. VOXX Cloud Voicezal in geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld kunnen worden ten aanzien van enig persoon voor speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, waaronder onbeperkte, schade ten gevolge van gebruik van of vertrouwen op de voorgestelde informatie, verlies van winst of de kosten voor vervanging van goederen, ook al werd deze op voorhand op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

VoXX Partners

Schrijf in op onze nieuwsbrief